Přenesené finanční řízení

"Applied Financial Management", nebo také tzv. přenesené finanční řízení poskytuje naše společnost klientům, u kterých velikost, či zaměření společnosti vyžaduje permanentní a profesionální řízení financí. 


náplň našich služeb:

 • pravidelné konzultace s vedením společnosti
 • metodické řízení účetnictví (ať už vlastního oddělení, či najaté účetní kanceláře)
 • plánování a optimalizace daní
 • kontrola a řízení nákladů
 • pravidelný interní audit
 • získávání vnějšího kapitálu, financování
 • příprava investic
 • podpora při operativním i strategickém rozhodování vedení společnosti
 • strategické plánování
 • pojištění
 • příprava a řízení případných transformačních procesů
 • reporting pro vedení, majitele, investory
 • řízení likvidity a cash flow
 • řízení rizik
 • kontrolní činnost (eliminace případného podvodného jednání dodavatelů, zaměstnanců)
 • řešení sporů 
 • stimulační politika pro zaměstnance a správa stimulačního systému
 • finanční plánování a controlling 
 • sestavování rozpočtu, tvorba analýz, plánů a jejich prezentace, balanced scorcard
 • zastupování společnosti při jednáních s úřady, bankami, auditorem atd. 
 • převzetí jednání s dlužníky i věřiteli
 • součinnosti při cenotvorbě, příprava kalkulačních vzorců